Pobierz bezpłatną checklistę 
dotyczącą rozwoju gabinetu!
Checklista zawiera serię punktów, które pomogą Ci w sposób przemyślany i zaplanowany rozwinąć swój gabinet. Podzielona jest na tematy dotyczące:
  • Widoczności w sieci.
  • Lokalnej widoczności.
  • Pozyskiwania pacjentów.
  • Jakości obsługi.
  • Aspektów estetycznych.
  • Aspektów prawno-organizacyjnych.